Berendezés-felügyeleti mérések

Vissza

A Berendezésmérő osztály az NMHH piacfelügyeleti tevékenységével összhangban rádióberendezések, valamint nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések alapvető követelményeknek való megfelelőségét vizsgálta. Rádióberendezések esetében a vizsgálatok alapját a 2/2017 (I. 17.) NMHH. rendelet szolgálja, melynek értelmében: a vonatkozó harmonizált szabványoknak, illetőleg e szabványok részeinek megfelelő készülékről vélelmezni kell, hogy teljesíti a harmonizált szabványokban, illetőleg e szabványok részeiben előírt, a 2003. évi C. tv.–ben meghatározott alapvető követelményeket. A nagyfrekvenciás jelet, illetőleg mellékhatást keltő berendezések esetében pedig a 8/2016 (XII.6.) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről, a vizsgálat jogi alapja. A fentebb hivatkozott jogszabályokkal összhangban a Berendezésmérő osztály a vizsgálatokat a gyártói megfelelőségi nyilatkozatban szereplő szabványoknak, illetőleg annak hiányossága vagy pontatlansága esetén a vonatkozó érvényben lévő szabványoknak megfelelően végzi, többségében akkreditált státuszban. A vizsgálat alá vont berendezés csoportok kiválasztásánál a piac megfigyelése során szerzett eddigi tapasztalatok, a fogyasztói igények és panaszok szolgálnak alapul. A berendezés-piacfelügyelet az alábbi berendezéscsaládok vizsgálatát célozta meg:


Rádiós távközlés-technikai berendezések
Nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések

A Mérőlaboratórium vizsgálatai kiterjednek a rádióellenőrzés, vagy zavarvizsgálat keretében a helyszínről beszállított berendezések (potenciális zavarforrások) ellenőrzésére is.

© Nemzeti Hírközlési Hatóság
   2006 Minden jog fenntartva
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel.: 06 1 375 77 77 Fax: 06 1 356 55 20