A vizsgálatok során alkalmazott szabványok, ajánlások

Vissza

Nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések

MSZ EN 55011 Ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezések. Elektromágneses zavarok jellemzői. Határértékek és mérési módszerek

MSZ EN 55013 Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk csatlakozó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek

MSZ EN 55014-1* Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1.rész: Zavarkibocsátás

MSZ EN 55015* Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei

MSZ EN 55022* Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek

MSZ EN 55024* Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek

MSZ EN 55032* Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények


Rádiós távközlés-technikai berendezések

MSZ EN 300 086* Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum- ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt, belső vagy külső RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések

MSZ EN 300 296* Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, elsődlegesen analóg beszéd céljára szánt rádióberendezések

MSZ EN 300 220* Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 25 MHz – 1000 MHz frekvenciasávban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések

MSZ EN 300 328 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM-sávban működő, szórt spektrumú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések

MSZ EN 300 422 Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). A 25 MHz - 3 GHz közötti sávban működő, vezeték nélküli mikrofonok műszaki jellemzői és vizsgálati módszerei

MSZ EN 300 440* Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Az 1 GHz és 40 GHz közötti frekvenciatartományban használt rádióberendezések

MSZ EN 301 511 Világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM). A GSM 900 és a GSM 1800 sáv mozgóállomásaira vonatkozó, az R&TTE-irányelv (1999/5/EK) 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 357* A 25 MHz-től 2000 MHz-ig terjedő tartományban működő, zsinór nélküli hangfrekvenciás eszközök. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

MSZ EN 301 893 Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 5 GHz-es, nagy sebességű RLAN. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

MSZ EN 301 908-1 IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: Bevezetés és általános követelmények


Vezetékes távközlés-technikai berendezések

MSZ EN 300 001:1999 ETSI EN 300 001 V1.5.1 (1998-10) Csatlakozások a közcélú távbeszélő-hálózathoz (PSTN). A PSTN analóg előfizetői interfészhez kapcsolódó berendezések általános műszaki követelményei

MSZ 25038:1999 TBR 38: May 1998 Közcélú, kapcsolt távbeszélő-hálózat (PSTN). Csatlakoztatási követelmények Európában a PSTN analóg interfészéhez csatlakoztatott, az indokolt eset szolgáltatásának támogatására alkalmas, analóg, kézibeszélős funkciót tartalmazó végberendezés számára

MSZ ETSI ES 203 021-1 2006 ETSI ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01) Hozzáférés és végberendezések (AT). A távbeszélő-hálózatok analóg interfészeihez való csatlakozásra szolgáló végberendezések harmonizált, alapvető, csatlakozási követelményei. A TBR 021, EN 301 437, TBR 015 és TBR 021, EN 301 437, TBR 015 és TBR 017 műszaki tartalmának korszerűsítése. 1. rész: Általános szempontok (idt ETSI ES 203 021-1:2005-08 2.1.1)

MSZ ETSI ES 203 021-2:2006 ETSI ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01) Hozzáférés és végberendezések (AT). A távbeszélő-hálózatok analóg interfészeihez való csatlakozásra szolgáló végberendezések harmonizált, alapvető, csatlakozási követelményei. A TBR 021, EN 301 437, TBR 015 és TBR 021, EN 301 437, TBR 015 és TBR 017 műszaki tartalmának korszerűsítése. 2. rész: Alapvető átvitel és a hálózat károsodás elleni védelme (idt ETSI ES 203 021-2:2006-01 2.1.2)

MSZ ETSI ES 203 021-3:2006 ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (2006-01) Hozzáférés és végberendezések (AT). A távbeszélő-hálózatok analóg interfészeihez való csatlakozásra szolgáló végberendezések harmonizált, alapvető, csatlakozási követelményei. A TBR 021, EN 301 437, TBR 015 és TBR 017 műszaki tartalmának korszerűsítése. 3. rész: Alapvető együttműködés a közcélú távbeszélő-hálózatokkal (idt ETSI ES 203 021-3:2006-01 2.1.2)

ETSI TS 101 388 V1.4.1 (2007-08) Access Terminals Transmission and Multiplexing (ATTM); Access transmission systems on metallic access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) -European specific requirements[ITU-T Recommendation G.992.1 modified]

TIA-810-B Transmission Requirements for Narrowband Digital Telephones (VoIP)

TIA 920 Wideband Digital and VoIP Terminals

ITU-T Y.1564 2016. február) Ethernet service activation test methodology

IETF RFC 2544* (1999. márciusi kiadás) Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices

IETF RFC 6349(2011) Framework for TCP Throughput Testing


* Akkreditált státuszú vizsgálatok szabványai


A fenti szabványok érvényben lévő kiadásai valamint a honosított szabványok jegyzéke a Magyar Szabványügyi Testület honlapján www.mszt.hu elérhető.

© Nemzeti Hírközlési Hatóság
   2006 Minden jog fenntartva
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel.: 06 1 375 77 77 Fax: 06 1 356 55 20