Elektroszmog

Alapfogalmak

Az általános fizikai ismeretek körébe tartozó alapvető fogalmakat – mint például a villamos- és mágneses térerősség – ismertnek tételezzük fel, néhány kevésbé gyakran használt vagy a tárgyalt témakörre jellemző új fogalmat azonban célszerű itt pontosan definiálni. A meghatározások az érvényes magyar szabványokból származnak.

Expozíció:

a lakosság elektromos, mágneses illetve elektromágneses térnek való kitettsége.

Átlagolási idő:

az a megfelelő időtartam, amelyre az expozíciót átlagolják a határértéknek való megfelelőség meghatározásához. Azokon a frekvenciákon, ahol a SAR a vonatkozó alapkorlát, az átlagolási idő 6 perc. A 10 GHz – 300 GHz tartományban az átlagolási idő 68/f1,05 perc (f - GHz-ben).

Folytonos expozíció:

az átlagolási időt túllépő idejű expozíció.

SAR (Specific Absorption Rate):

fajlagosan elnyelt teljesítmény, a magyar nyelvű szakirodalomban néhol FET: az egész testre vagy a test egy részére átlagolva annak kifejezése, hogy egységnyi tömegű testszövet mekkora teljesítményt nyel el. Mértékegysége Watt per kilogramm (W/kg). Az egésztest SAR mellett a helyi (lokális) SAR értékre is szükség van a test kis részeiben különleges sugárterhelési feltételek között létrejövő túlzott energiaelnyelés korlátozásához.

S:

teljesítménysűrűség: a felületre merőlegesen beeső sugárzott teljesítmény osztva a felület területével (egységnyi felületre merőlegesen beeső teljesítmény). Mértékegysége: Watt per négyzetméter (W/m2);

SA (Specific Absorption):

fajlagos energiaelnyelés: egységnyi tömegű élő szövet által elnyelt energia. Mértékegysége Joule per kilogramm (J/kg).

Vonatkoztatási határérték:

a gyakorlatban végzett expozíció mérések céljaira az alapkorlátokból származtatott határérték, annak eldöntésére, hogy valószínűsíthető-e az alapkorlátok túllépése. A származtatott mennyiségek közé tartozik az elektromos térerősség (E), a mágneses térerősség (H), a mágneses indukció (B) és a teljesítménysűrűség (S), valamint a végtagáram (IL). A közvetett hatásokkal kapcsolatos mennyiségek közé tartozik az érintési áram (IC), valamint az impulzusos terek esetében a fajlagos energiaelnyelés (SA). Ezeknek a mennyiségeknek bármely sugárterhelési helyzetben mért vagy számított értékeit össze lehet hasonlítani a megfelelő vonatkoztatási határértékkel.

Csúcsteljesítmény:

a legnagyobb pillanatnyi teljesítmény

Kisugárzott teljesítmény:

a készülék által elektromágneses terek formájában kisugárzott összes teljesítmény. Antennákat használó adóknál az összes teljesítmény független az antennanyereségtől.

Bázisállomás:

rádió-bázisállomás vagy telepített végberendezés, amelyeket vezeték nélküli távközlő hálózatokban való használatra szántak. Tartalmazza a hardvert beleértve az adó-vevőt.

© Nemzeti Hírközlési Hatóság
   2006 Minden jog fenntartva
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel.: 06 1 375 77 77 Fax: 06 1 356 55 20