Elektroszmog

Az emberi besugárzásra vonatkozó előírások

A régóta és kiterjedten folyó orvosi kutatások eredményeképpen fogalmazódtak meg azok az előírások, melyek a tudomány mai állásának megfelelően fogalmazzák meg az embereket érő elektromágneses sugárzás megengedett legnagyobb mértékét. Különféle előírások vonatkoznak a lakosság egészére, illetve az elektromágneses sugárzást a munkájuk során elszenvedő szakemberekre. Ennek oka az, hogy a szakemberek általában az esetleges veszélyekről tájékozott, egészséges felnőtt emberek, akik a napnak csak egy részében vannak a munkájukkal együtt járó fokozott sugárzásnak kitéve. A teljes lakosság - beleértve a gyerekeket, az időseket és a betegeket is - ezzel szemben egész nap ki lehet téve a sugárzásnak, így a rá vonatkozó előírások szigorúbbak.

Hazánkban a lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeket az Egészségügyi Szociális és Családügyi Miniszter 63/2004. (VII. 26.) számú, „A 0-300 GHz frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről” szóló rendelete szabja meg. A rendeletben foglalt határértékek összhangban vannak tekintélyes szakmai szervezetek (ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Nem-ionizáló sugárzásoktól történő védelemmel foglalkozó nemzetközi bizottság) és az Európai Unió jelenleg érvényes ajánlásaival.

A rendelet kétféle határértéket különböztet meg, alapkorlátot és vonatkoztatási határértéket. Az alapkorlátok olyan mennyiségekben vannak kifejezve, melyek közvetlen összefüggésben állnak az okozott biológiai hatásokkal, mérni azonban meglehetősen körülményes őket. A vonatkoztatási határértékeket az alapkorlátokból kiindulva állapították meg, az alapkorlátoknál egyszerűbben mérhető mennyiségekben. A vonatkoztatási határértékek nagyságát úgy állapították meg, hogy betartásuk esetén az alapkorlátokra vonatkozó követelmények automatikusan teljesüljenek. Amennyiben viszont valahol a vonatkoztatási határértékek túllépését tapasztaljuk, az nem biztos, hogy egyben az alapkorlátok túllépését is jelenti. Ilyenkor további vizsgálat szükséges annak eldöntésére, hogy a sugárzás meghaladja-e az alapkorlát értékét?

Az emberi szervezet nem egyformán reagál a különféle frekvenciájú elektromágneses sugárzásokra, így a megengedett térerősségek is változnak a frekvencia függvényében, amint az az alábbi ábrán is megfigyelhető.Abban a frekvenciatartományban engedhető meg a legkisebb térerősség, ahol az emberi test méretei a hullámhosszal összemérhetők, így az a kialakuló rezonancia miatt fokozottan képes a sugárzást elnyelni. Magasabb frekvenciák felé haladva az elektromágneses sugárzás kevésbé képes a testbe behatolni, így abból nagyobb mennyiséget tudunk elviselni.

Érdemes tudni, hogy a megengedhető sugárzás nagyságát annak érzékelhető hőhatása alapján állapították meg. Megállapították, hogy mekkora teljesítménysűrűség okoz 1 fokos hőmérsékletnövekedést a testszövetekben és ennek egy ötvened része lett a határérték.

Mivel a gyors változásokat az emberi test hőtehetetlenségénél fogva nem képes követni, az előírások általában hat perces időszak átlagára vonatkoznak.

© Nemzeti Hírközlési Hatóság
   2006 Minden jog fenntartva
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel.: 06 1 375 77 77 Fax: 06 1 356 55 20